Till dig som är anhörig

Det är inte säkert att den som blir deprimerad själv sätter sin ledsenhet i samband med sjukdom och depression. Med håglöshet och brist på ork är det kanske inte heller säkert att personen tar initiativ till att söka vård. Du som anhörig har här en viktig funktion att fylla. Du som känner personen i fråga märker kanske att allt inte står rätt till och kan se till att personen verkligen får den vård han eller hon har rätt till. Några saker man kan vara uppmärksam på om man misstänker att en anhörig är deprimerad är

  • • Om personen verkar nedstämd och irriterad
  • • Om personen inte verkar kunna känna glädje
  • • Aptit- och viktförändringar
  • • Om personen har svårt att sova
  • • Om en person som brukar uppträda livligt plötsligt rör sig långsamt och har förlorat sin ansiktsmimik
  • • Trötthet
  • • Om personen uttrycker känslor av värdelöshet och skuld
  • • Om personen är orolig och har ångest

Det är vanligt att den som är deprimerad tycker att det skulle vara bättre för alla om han eller hon inte längre fanns. Det är alltså inte ovanligt med självmordstankar hos den som är deprimerad. Som anhörig kan man gärna fråga om detta. Det är inte farligt att fråga och man medverkar inte till självmord genom att prata om det. Däremot är det ytterst viktigt att en person med självmordsfunderingar snabbt får medicinsk hjälp.

Som anhörig kan man försöka se till att den deprimerade personen håller fast vid sina rutiner så långt möjligt. Fysisk aktivitet skadar inte, så även om personen egentligen inte har lust med någonting, kanske det går att få med honom eller henne på till exempel en promenad. Det är dessutom visat att det är läkande att vistas i naturen för den som är deprimerad.

Det kan vara påfrestande att umgås med någon som är deprimerad. Vad man än föreslår är det inget som personen riktigt verkar uppskatta. Det kan hjälpa att tänka på att det är sjukdomen som gör att personen inte reagerar som vanligt. Det är också viktigt att komma ihåg att depression är ett tillstånd som kräver vård och som går över med rätt behandling.